Nytt skoleår

Hjertelig velkommen til et nytt skoleår!

Spesielt velkommen til våre 18 nye førsteklassinger som har hatt sin første skoleuke. Vi har dette året fått 2 nye ansatte, Henriette Ytterli som skal jobbe i 1. klasse og Beate Fjellstad som skal jobbe som SFO-leder.

Vi går en spennende høst i møte, med nye digitale tavler i alle klasserommene som skal brukes flittig i de ulike fagene av både lærere og elever. I tillegg til faglige aktiviteter skal vi i løpet av september også delta på omvisning i den nye vindmølleparken, ha utedag for hele skolen og på DKS skuespill på skansen.

Skolen samarbeider med FAU om å  ta i bruk programmet Trivselsleder, hvor elever i 4. klasse kurses til å leder morsomme aktiviteter i friminuttene. Dette ser vi veldig fram til og tror vil bidra til et positivt og trygt skolemiljø på skolen.

 

Hilsen rektor May Bente

PS Informasjon om skolefrokoster, månedsamlinger, skolerute, sfo rute og skolebuss finner dere under fanen hjem-skole.

Utdanningsdirektorater har kommet med et nytt regelverk om elevenes skolemiljø. Mer info