Nissefest

Onsdag 20.12.17 klokken 10.30 vil det bli nissefest i idrettshallen i lag med barnehagen.