Kirken

Kirke/skole samarbeide med Nordskogen skole og Båtsfjord Menighet

Siden 1.8.13 har Ingvill Robertsen vært ansatt som menighetspedagog i Båtsfjord kirke. Hun har ansvaret for kontakten med skolen. Det har blitt jobbet videre med de samarbeidsprosjektene som har vært mellom kirka og skolen i mange år. Noen små forandringer er gjort, og følgende ting ligger fast på planen:

1. kl:    Julevandring i kirka                   (des)

            CD-utdeling i kirka                     (mai, før pinse)

Infoskriv deles ut på skolen+sangøving

2. kl:    Påskevandring i kirka                 (mars/april)

3. kl:    Pinsesamling på skolen              (mai)

4. kl:    Sorg/død/begravelse                 (sept/okt)

 

Adventsamling på skolen                         (des)

pinsesamling med hele skolen i hallen       (mai)

 

SFO:

I SFO-tiden kjøres det en fredag pr mnd SFO-SPRELL LEVENDE  FRIVILLIG OPPMØTE                                                          (”Søndagsskole” som er åpen for alle, også de som ikke går på SFO)

I desember kjøres det film om Tårnagentene og den mystiske julegaven FRIVILLIG OPPMØTE   (3.og 4.kl)                              

 

I tillegg tar den enkelte lærer kontakt med kirka om han/hun skulle ha behov for hjelp til å oppfylle kravene i Kunnskapsløftet. Kirka bidrar da med opplæring OM tro, ikke TIL tro.

Læreplan i religion, livssyn og etikk – kompetansemål    Kristendom   Etter 4. årstrinn

Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente
  • fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente
  • lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger
  • beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter
  • samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider
  • kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske
  • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen