Månedsamlinger

På månedsamlingene her på Nordskogen skole, synger klassene for hverandre, da kåres også månedens bilde i de ulike klassene.

Oversikt over når månedsamlingene er finner du her:

Månedssamling 2017-2018