Barnehagene

Skolen har et nært samarbeid med barnehagene i Båtsfjord kommune. Skolen ligger vegg i vegg med Nordskogen barnehage. Skolen og barnehagen deler også uteområdet.

Når barna går siste år i barnehagen arrangeres det skoleklubb i skolens lokaler gjentatte ganger i løpet av året.