Båtsfjord skole

Nordskogen skole har et nært samarbeid med Båtsfjord skole. Personalet ved skolene har en del utviklingsarbeid som vi står sammen om. Elevene ved vår skole har også faste besøksdager det siste skoleåret. Da får elevene bli kjent med Båtsfjord skoles lokaler og regler og rutiner.

Lenke til Båtsfjord skole sine hjemmesider:

Båtsfjord skole