Skolebuss

Skoleskyss i Finnmark

I Finnmark har følgende elever krav på fri skoleskyss:

  • 1. og 2. klassetrinn (grunnskole) – elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
  • 3. – 10. klassetrinn (grunnskole) – elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
  • Elever i videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Skoleskyssen organiseres i et godt samspill mellom fylkeskommunen, kommunene, skolene og buss-/båtoperatørene. Det er Finnmark fylkeskommune som er ansvarlig for all skoleskyss til grunnskole og videregående skole i fylket.

Trykk her for å beregne avstand

Trykk her for å komme til siden der man søker skoleskyss