SFO

Skolefritidsordningen i Båtsfjord kommune er en del av skolens virksomhet.

Det er et frivillig tilbud om opphold og tilsyn før og etter skoletid for barn i 1. – 4. klasse. Oppholdstiden i SFO, som er barnas fritid, skal:

  • legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna
  • gi forsvarlig tilsyn med gode kontrollrutiner
  • gi omsorg og trygghet for det enkelte barnet
  • gi anledning til tilrettelagt og fri lek
  • gi anledning til lekselesing
  • gi gode vilkår for fysisk aktivitet