FAU

FAU ved Nordskogen skole består av 2 klassekontakter fra hver klasse. FAU vil dette året dermed bestå av 8 medlemmer. For skoleåret 2016/17 er Liv Matilde Kaaby Hansen valgt til leder.

Møtereferat

Referat februar 2017

Referat nov 2016