Samarbeid

Interesserte og engasjerte foreldre er helt nødvendig for å kunne få til en vellykket skolegang for hver enkelt elev. Ta aktivt del i samtaler om skolen når elevene kommer hjem etter endt skoledag. Det viser seg at barn som får hjelp og støtte til lekser, og møter positiv interesse for skolearbeidet hjemme, stiller mye sterkere når det gjelder den rent faglige utviklingen i skolen.

For å få til en god skole er det viktig at det er et tett og godt samarbeid mellom skole og hjem.