Priser

Over 13,5 timer pr. uke (etter kl. 15.00)      1540,- pr.mnd

Inntil 13,5 timer pr. uke (til kl. 15.00)         1210,- pr.mnd

Timebasert tilbud                                            100,- pr.time